Walne zebranie KS "Twierdza" 04.02.2017

W dniu 4 lutego (sobota) 2017 r. o godzinie 15:00 odbędzie się walne zebranie członków LOK ZP Przemyśl. Jednym z punktów będzie uzupełnienie składu zarządu o jedną osobę.
Proszę o rozpowszechnianie informacji o zebraniu.