ZP LOK w Przemyślu


Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Przemyślu


Statut Ligi Obrony Kraju

POBIERZ NOWY STATUT LOK - 2016 (.PDF)

POBIERZ POPRZEDNI STATUT LOK - 2011 (.PDF)


Skład Zarządu Powiatowego

Jerzy Białogłowicz, prezes
Piotr Warszakowski, wiceprezes
Witold Pawul, skarbnik
Bogusław Szymczak, sekretarz
Krzysztof Porczak, członek
Michał Bilig, członek
Katarzyna Koschmieder, członek


Komisja Rewizyjna

Janusz Tyszecki, przewodniczący
Andrzej Kozioł, członek
Jakub Taworski, członek


Pracownik etatowy
Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
Strzelnica LOK w Przemyślu

Janusz Tyszecki, tel. 516-057-802


Kluby zrzeszone w ZP LOK Przemyśl

Klub Strzelecki "Twierdza" LOK Przemyśl (licencjonowany przez PZSS)

Koło "Młodzieżowy Klub Strzelecki" LOK Przemyśl

Klub Strzelecki z Sekcją Czarnoprochową "Kopernik" LOK Przemyśl

Koło Strzeleckie "Strzelec" LOK Przemyśl

Klub Żeglarski "Szkuner" LOK Przemyśl

POBIERZ GRAFICZNE LOGA KLUBÓW ZP LOK PRZEMYŚL (.ZIP)


Dane adresowe

Liga Obrony Kraju
Zarząd Powiatowy Przemyśl
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


 e-mail:  adres e-mail