Licencje zawodnicze PZSS na rok 2018

Licencja 2018 Zarząd KS "Twierdza" informuje, że można już składać:
WNIOSKI O PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE W SPORCIE STRZELECKIM (LINK)
na rok 2018.

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU:

1. opłatę za wydanie licencji w wysokości 50 zł wnosimy na KONTO KLUBU KS "TWIERDZA", koniecznie z tytułem przelewu: "LICENCJA 2018, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX"
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wpłatę gotówkową po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Klubu.
2. pobrany ze strony i prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz z dowodem wpłaty/potwierdzeniem przelewu składamy u Prezesa Klubu.

Wpłata na konto bankowe Klubu pozwoli nam na sprawne i szybkie złożenie wniosków licencyjnych poprzez wykonanie jednej zbiorczej wpłaty do PZSS i dzięki temu skrócenie czasu oczekiwania na licencje. Poniżej znajdują się dane rachunku bankowego oraz wzór wypełnienia przelewu:

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 7244 8024 (BANK PEKAO SA I O. w Przemyślu)
Nazwa odbiorcy: KS TWIERDZA LIGA OBRONY KRAJU PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 40
Tytuł przelewu: LICENCJA 2018, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX

Przypominamy osobom, które jeszcze tego nie zrobiły o złożeniu również formularza Deklaracji/Uzupełnienia danych.