Strzelnica


Strzelnica Ligi Obrony Kraju w Przemyślu


Strzelnica kulowa

Strzelnica kulowa dopuszczona jest do strzelań z broni palnej bocznego i centralnego zapłonu (kalibru
5,6 mm i 9 mm)
. Strzelanie odbywa się na zadaszonych stanowiskach na dwóch osiach.


Oś 25 metrów (6 stanowisk):

Strzelnica-25m

Oś 25m stanowiska

oś 25m tarcze


 Oś 50 metrów (6 stanowisk):

 Strzelnica-50m

oś 50m


Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatowego LOK na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania z broni palnej w niedziele i święta (z wyjątkiem zawodów sportowych) oraz po godz. 19:00.
W soboty strzelania z broni palnej odbywają się od godz. 9:00.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad!


Strzelnica pneumatyczna

Posiadamy również krytą strzelnicę pneumatyczną.Strzelnica dostępna jest bez ograniczeń przez cały rok.


Oś pneumatyczna 10 metrów (14 stanowisk)

Strzelnica pneumatyczna 1

Strzelnica pneumatyczna 2


Prowadzimy zajęcia z młodzieżą szkolną od szkoły podstawowej do liceum. Organizujemy zawody strzeleckie w randze do Mistrzostw Polski włącznie. Dorośli mogą strzelać z broni będącej na stanie strzelnicy, a posiadający
pozwolenie na broń z własnej, pod nadzorem wykwalifikowanej osoby prowadzącej strzelanie. Strzelać mogą również osoby niezrzeszone w klubach strzeleckich. Możliwy jest wynajem strzelnicy oraz organizacja strzelań
i szkoleń dla grup zorganizowanych.
Zapraszamy!


Zasady bezpieczeństwa w strzelectwie

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa:

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE
(na stronie PZSS http://www.pzss.org.pl)
POBIERZ OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE STRZELECKIM (.PDF)
(uchwała Zarządu PZSS z 24 kwietnia 2013 roku)