MKS LOK Przemyśl


Koło "Młodzieżowy Klub Strzelecki" LOK Przemyśl


MKS LOK Przemyśl


O nas

Koło MKS LOK Przemyśl współpracuje ze stowarzyszonym z nim klubem KS "Twierdza" LOK Przemyśl, pełniąc rolę jego zaplecza przygotowawczego, kadrowego i Sekcji Młodzieżowej.

Instruktorzy KS "Twierdza" prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą od szkoły podstawowej do liceum.
Zajęcia i treningi odbywają się przede wszystkim na strzelnicy pneumatycznej.


Regulamin Koła

POBIERZ REGULAMIN MKS LOK PRZEMYŚL (.PDF)


Składki członkowskie

Aktualne kwoty, uchwalone w dniu 29.04.2017 r. przez Walne Zebranie Koła MKS LOK Przemyśl wynoszą:
składka miesięczna - 20 zł.
Składki można wpłacać gotówką bezpośrednio u skarbnika w piątki w godzinach 14.00 -18.00. Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze skarbnikiem  w celu ustalenia ewentualnego innego terminu.


Skarbnik

Sabina Górniak, tel. 693-278-233


Deklaracje członkowskie

Osoby wstępujące do klubu, jak również wszyscy dotychczasowi członkowie, proszeni są o uważne wypełnienie Deklaracji Członkowskiej.
Formularze można otrzymać na miejscu w Biurze ZP LOK Przemyśl ul. Słowackiego 40, na strzelnicy pneumatycznej lub pobrać gotowy dokument ze strony.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ MKS LOK PRZEMYŚL (.PDF)


 KK