Informacje kontaktowe


Strzelnica sportowa LOK Przemyśl
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


Pracownik etatowy strzelnicy ZP LOK Przemyśl

Sprawy administracyjne, rezerwacja i wynajem strzelnicy, organizacja strzelań dla grup zorganizowanych itp.

telefon: numer-telefonu
e-mail:  adres e-mail


Dane adresowe

Zarząd Powiatowy LOK Przemyśl
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


Instruktorzy, trenerzy, prowadzący strzelanie, opiekunowie sekcji

Piotr, tel. 608 679 231 - strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Sebastian, tel. 695 529 013 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Jerzy, tel. 509 931 045 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Jakub, tel. 888 605 848 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Boguś, tel. 602 231 909 -  strzelnica pneumatyczna

Witold, tel. 603 695 783 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm)

Michał, tel. 693 596 658 - strzelectwo czarnoprochowe

Tadeusz, tel. 668 147 698 - strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Andrzej, tel. 537 547 997 - strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Marek, tel. 789 435 169 - strzelnica pneumatyczna