Informacje kontaktowe


Strzelnica sportowa LOK Przemyśl
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


Pracownik etatowy strzelnicy ZP LOK Przemyśl

Sprawy administracyjne, rezerwacja i wynajem strzelnicy, organizacja strzelań dla grup zorganizowanych itp.

telefon: numer-telefonu
e-mail:  adres e-mail


Dane adresowe

Zarząd Powiatowy LOK Przemyśl
ul. Słowackiego 40
37-700 Przemyśl


Instruktorzy, trenerzy, prowadzący strzelanie, opiekunowie sekcji

Piotr, tel. 608-679-231 - strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Sebastian, tel. 695-529-013 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Jerzy, tel. 509-931-045 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm)

Jakub tel. 888 605 848 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm, 9 mm}

Boguś tel. 602 231 909 -  strzelnica pneumatyczna

Witold, tel. 603-695-783 - strzelnica pneumatyczna, strzelnica kulowa (5,6 mm)

Michał, tel. 693-596-658 - strzelectwo czarnoprochowe