Kurs i egzamin na patent strzelecki - 2018

Znany jest już wstępny termin najbliższego szkolenia i egzaminu na patent strzelecki organizowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie.

Kurs: 13-14 kwietnia 2018 r.
Egzamin teoretyczny i praktyczny: 16 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja: strzelnica PZŁ Bór/Głogów Młp. k. Rzeszowa

 Patent strzelecki - wzór

Koszty wynosiły w latach ubiegłych: szkolenie - 300 zł, egzamin - 400 zł, wydanie karty patentu - 60 zł.
Przypominamy o obowiązkowym 3 miesięcznym stażu klubowym wraz z koniecznością rejestracji na stronach PZSS, badaniach lekarskich oraz wymogu podpisania wniosku przez Prezesa KS "Twierdza".

Wniosek na patent strzelecki:
WNIOSEK NA PATENT STRZELECKI (.PDF)

Szczegóły prosimy śledzić na bieżąco pod adresami podanymi poniżej:
INFORMACJE KONTAKTOWE BIURA PODKARPACKIEGO WZSS - LOK W RZESZOWIE (LINK)
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO - PZSS (LINK)
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO - LOK (LINK)
TERMINY EGZAMINÓW NA PATENT PZSS (LINK)