Walne zebranie członków ZP LOK i KS Twierdza 04.02.2017

W dniu 4 lutego (sobota) 2017 r. o godzinie 15:00 odbędzie się walne zebranie (I termin) członków Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Przemyślu oraz członków Klubu Strzeleckiego Twierdza.
W przypadku braku kworum II termin zebrania ustala się na dzień 4.02.2017 godz. 15:15.
Jednym z punktów będzie uzupełnienie składu zarządu o jedną osobę.
Proszę o rozpowszechnianie informacji o zebraniu.

Zapraszamy!