PILNE! - zaległości składkowe członków KS Twierdza

Uwaga!
Zarząd Klubu Strzeleckiego Twierdza LOK Przemyśl zwraca się do wszystkich członków zalegających ze składkami członkowskimi za rok 2016 oraz lata poprzednie:

Prosimy o nawiązanie pilnego kontaktu (telefonicznego, mailowego, listowego) z biurem ZP LOK w Przemyślu ul. Słowackiego 40 lub z Zarządem Klubu, a następnie, po uzgodnieniu wysokości kwoty zaległości, uregulowanie jej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kontaktu ze strony Członka Klubu, Zarząd Klubu zgodnie ze statutem LOK (§32 pkt. 3 Statutu Ligi Obrony Kraju uchwalonego na Zjeździe Delegatów LOK w dniu 20 maja 2006), po wcześniejszej weryfikacji na majowym zebraniu Zarządu, dokona

skreślenia z listy członków.

Zarząd wyznacza dzień 14 kwietnia 2017 jako ostateczny termin nawiązania kontaktu i uregulowania zaległości.

Z poważaniem Zarząd Klubu Twierdza LOK Przemyśl