Patenty strzeleckie 2017 - szkolenie i egzamin

Informujemy, że Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie organizuje w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. (od godz. 13:00) szkolenie wstępne do egzaminu na patent strzelecki, a w dniu 15 maja 2017 r. egzamin teoretyczny i praktyczny na uzyskanie patentu strzeleckiego (od godz. 09:00).

 Patent strzelecki - wzór

Koszty wynoszą: szkolenie 300 zł, egzamin 400 zł, wydanie karty patentu 60 zł. Przypominamy o obowiązkowym 3 miesięcznym stażu klubowym wraz z koniecznością rejestracji na stronach PZSS, badaniach lekarskich oraz wymogu podpisania wniosku przez Prezesa Klubu.

Szkolenie i egzamin odbędą się prawdopodobnie na strzelnicy PZŁ Bór/Głogów Małopolski k. Rzeszowa.

Szczegółów należy szukać na stronie internetowej  Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego (lok.org.pl):

SZKOLENIE WSTĘPNE NA PATENT STRZELECKI (.DOC)

oraz stronach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (pzss.org.pl), w tym m.in.:

WNIOSEK NA PATENT STRZELECKI (.PDF)
 
Osoby zainteresowane proszone są również o kontakt z Zarządem Klubu KS Twierdza lub Biurem Zarządu Powiatowego LOK ul. Słowackiego 40 (zakładka: KONTAKT)