Informacje o składkach członkowskich

Informacje o składkach członkowskich KS "Twierdza" na rok 2017 znajdują się w zakładce:

KS TWIERDZA->INFORMACJE KLUBOWE

Składki członkowskie

Uwaga! Składki członkowskie klubu KS "Twierdza" będzie można wpłacić w czwartek, 9 lutego 2017 r. w godzinach 17:00 - 17:30 w biurze ZP LOK ul. Słowackiego 40.

Walne zebranie członków ZP LOK i KS Twierdza 04.02.2017

W dniu 4 lutego (sobota) 2017 r. o godzinie 15:00 odbędzie się walne zebranie (I termin) członków Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Przemyślu oraz członków Klubu Strzeleckiego Twierdza.
W przypadku braku kworum II termin zebrania ustala się na dzień 4.02.2017 godz. 15:15.
Jednym z punktów będzie uzupełnienie składu zarządu o jedną osobę.
Proszę o rozpowszechnianie informacji o zebraniu.

Zapraszamy!