PILNE! - zaległości składkowe członków KS Twierdza

Uwaga!
Zarząd Klubu Strzeleckiego Twierdza LOK Przemyśl zwraca się do wszystkich członków zalegających ze składkami członkowskimi za rok 2016 oraz lata poprzednie:

Prosimy o nawiązanie pilnego kontaktu (telefonicznego, mailowego, listowego) z biurem ZP LOK w Przemyślu ul. Słowackiego 40 lub z Zarządem Klubu, a następnie, po uzgodnieniu wysokości kwoty zaległości, uregulowanie jej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kontaktu ze strony Członka Klubu, Zarząd Klubu zgodnie ze statutem LOK (§32 pkt. 3 Statutu Ligi Obrony Kraju uchwalonego na Zjeździe Delegatów LOK w dniu 20 maja 2006), po wcześniejszej weryfikacji na majowym zebraniu Zarządu, dokona

skreślenia z listy członków.

Zarząd wyznacza dzień 14 kwietnia 2017 jako ostateczny termin nawiązania kontaktu i uregulowania zaległości.

Z poważaniem Zarząd Klubu Twierdza LOK Przemyśl

Ważne informacje KS Twierdza - składki, rachunek bankowy

Zarząd KS "Twierdza" informuje o założeniu rachunku bankowego dla celów działalności regulaminowej klubu.
Na konto można od tej pory dokonywać wpłat składek członkowskich oraz wpisowego.
Nadal istnieje możliwość płatności gotówką, bezpośrednio u Skarbnika KS Twierdza.

Przypominamy jednocześnie o pilnej konieczności wypełnienia formularza Deklaracji członkowskiej/Uzupełnienia danych. Wpłaty gotówkowe bez jednoczesnego złożenia ww. deklaracji nie będą przyjmowane przez Skarbnika!

Aktualna, uchwalona w dn. 04.02.2017 r. przez Walne Zebranie, wysokość składki wynosi 250 zł, w tym 10 zł rocznej składki na PZSS. Wpisowe dla nowych członków wynosi 1000 zł.

Potwierdzenie wpłaty i wypełniona Deklaracja stanowią podstawę do uzyskania w biurze ZP LOK Przemyśl ul. Słowackiego 40 wpisu w legitymacji. Osoby, które z różnych względów nie mogą stawić się osobiście w biurze, proszone są o listowne przesłanie potwierdzenia wpłaty i wypełnionej Deklaracji, bądź też dostarczenie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną. Adres e-mail w zakładce: KONTAKT

Formularz Deklaracji członkowskiej/Uzupełnienia danych oraz dodatkowe informacje znajdują się w zakładce:

KS TWIERDZA->INFORMACJE KLUBOWE


Dane rachunku bankowego i wzór wypełnienia przelewu

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 7244 8024 (BANK PEKAO SA I O. w Przemyślu)
Nazwa odbiorcy: KS TWIERDZA LIGA OBRONY KRAJU PRZEMYŚL UL. SŁOWACKIEGO 40
Tytuł przelewu*: SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK XXXX, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX
Tytuł przelewu**: WPISOWE I SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK XXXX, IMIĘ NAZWISKO, NR TEL. XXX-XXX-XXX

* dla członków
** dla nowowstępujących


 

Treningi KS Twierdza - 5,6 mm i 9 mm

Po jesienno-zimowej przerwie ruszają ponownie środowe treningi KS "Twierdza" z broni palnej 5,6 mm i 9 mm.
Tym sposobem treningi będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w środy i soboty, w godzinach podanych w zakładce: KONTAKT

Jako generalną zasadę proszę przyjąć, że osoby bez własnej broni i amunicji lub zamierzające korzystać z broni klubowej, strzelają w środy, natomiast osoby posiadające pozwolenie na broń oraz własną broń w soboty.

Osobom spoza klubu przypominamy o wcześniejszym poinformowaniu instruktora:
Piotr, tel. 608-679-231
Margolin-MCM

Deklaracje członkowskie KS Twierdza

Do pobrania nowa deklaracja członkowska, będąca również formularzem uzupełnienia danych dla dotychczasowych członków wpłacających składki. Informacje znajdują się w zakładce:

KS TWIERDZA->INFORMACJE KLUBOWE

Informacje o składkach członkowskich

Informacje o składkach członkowskich KS "Twierdza" na rok 2017 znajdują się w zakładce:

KS TWIERDZA->INFORMACJE KLUBOWE

Składki członkowskie

Uwaga! Składki członkowskie klubu KS "Twierdza" będzie można wpłacić w czwartek, 9 lutego 2017 r. w godzinach 17:00 - 17:30 w biurze ZP LOK ul. Słowackiego 40.